Seed Capital & Business Development

Het doel van het SC&BD-programma is om de impact van DGGF op het gebied van investeringen in lokaal mkb te versterken. Dit gebeurt op 4 manieren:

Seed Capital mkb-financieringsinitiatieven

Ondersteunen van 'early-stage' mkb-financieringsinitiatieven die van strategisch belang zijn voor het DGGF. Deze initiatieven zijn nog te jong, klein of riskant voor een investering om deel uit te maken van de DGGF-investeringsportefeuille.

Ecosysteem development

Ontwikkelen van het ecosysteem voor ondernemers door lokale initiatieven te ondersteunen. Deze initiatieven bieden op een duurzame manier, hoogwaardige en betaalbare diensten aan voor capaciteitsopbouw aan jonge en beginnende ondernemers.

Ondersteunen van DGGF-investeringen

DGGF biedt haar investeringsklanten de mogelijkheid om technische assistentie te krijgen om hun eigen capaciteiten en operaties te versterken. Ook verleent DGGF diensten ter ondersteuning van de bedrijfsontwikkeling van het lokale mkb of het lokale ecosysteem. Als het nodig is ondersteunt het fonds investeringsklanten in het overeenstemmen van hun belasting/ ESG/ resultaatmeetmethoden met DGGF-normen.

Kennisontwikkeling en kennisdeling

Ontwikkelen en delen van praktijkgerichte kennis: door samen te werken met en te leren van (mede-) investeerders en andere partijen in het veld.

Meer informatie