Financieren lokaal mkb

Het DGGF 'Financieren lokaal mkb' past een unieke ecosysteem benadering toe om lokale ondernemers te ondersteunen. DGGF richt zich op het hele ecosysteem van lokaal mkb door investeringen met technische assistentie en kennisdeling te combineren. Onderstaande video toont onze interventielogica en de ondersteuning die we aanbieden. 

Ondernemers die zaken doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, dragen daar vaak bij aan economische en maatschappelijke verbeteringen. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken stimuleert deze ontwikkelingen met het Dutch Good Growth Fund - Financiering Lokaal MKB - een fonds dat financiële, technische en zakelijke ondersteuning biedt aan lokale financiers en ondernemersondersteunende organisaties. Een van de hoofddoelen van DGGF is het verbeteren van de toegang tot financiering voor het lokale midden- en kleinbedrijf ofwel het mkb: de 'missing middle' of het 'ontbrekende midden'. Het ontbrekende midden verwijst naar ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid, te klein of te riskant zijn voor conventionele spelers op de financiële markt, of die de groei of het rendement op investeringen missen waar durfkapitalisten naar op zoek zijn. DGGF werkt via een 'fonds van fondsen'-model, dat bestaat uit twee verschillende niveaus in de investeringsketen: DGGF investeert in lokale - bestaande of nieuwe - fondsen, financiële intermediairs en ondernemersondersteunende organisaties. Deze intermediairs bieden op hun beurt een breed scala aan financieringsproducten op maat en technische en zakelijke ondersteuning aan mkb's.Door lokale intermediaire fondsen en innovatieve initiatieven te ondersteunen, is DGGF dus in staat om de toegang van het lokale mkb tot financiering te vergroten en het lokale financiële ecosysteem als geheel te verbeteren. Kijk voor meer informatie over DGGF op: dggf.nl

Inspirerende verhalen van ondernemers vindt u op de pagina DGGF in de praktijk. Zij hebben dankzij een DGGF-bijdrage de kans gekregen om hun onderneming te laten groeien.

Ondernemerschap stimuleren in opkomende markten

Sinds de oprichting in 2014 heeft het Dutch Good Growth Fund (DGGF) - Financieren lokaal mkb een blijvende bijdrage geleverd aan het verbeteren van de financiële ecosystemen van opkomende marketen. Het mandaag van DGGF is om verandering in financiële toegang te brengen en een katalyserende investeerder zijn - door middel van het kapitaal wat we verstrekken en door onze rol als pionier, mentor, advisuer en kennisbouwer. 

In de afgelopen vijf jaar heeft DGGF 'Financieren lokaal mkb' een positieve impact geleverd in 53 landen. Er zijn onder andere 65.000 banen ondersteund en meer dan 11.300 mkb’ers gefinancierd, waarvan 9.000 mkb'ers via de steun aan lokale financiële dienstverleners1.

Wilt u weten hoe de unieke benadering van DGGF lokale impact creëert? Lees dan ons impact rapport Enabling entrepreneurship in frontier markets (pdf) - Engels.

SME in picture
Beeld: ©-

Het DGGF 'Financieren lokaal mkb' is een initiatief van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel is om de financieringsmogelijkheden voor het 'missing middle' mkb in DGGF-landen te vergroten.

De 'missing middle' verwijst naar ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid, te klein of te riskant zijn voor conventionele spelers op de financiële markt, of die niet de juiste groei doormaken die gevraagd wordt door traditionele durfkapitaalspelers2. Verbeterde toegang tot financiering zorgt ervoor dat het lokale mkb kan doorgroeien. Het draagt hiermee bij aan duurzame ontwikkeling in opkomende markten. Specifieke aandacht gaat uit naar investeringen die jonge of vrouwelijke ondernemers en ondernemers in fragiele landen ondersteunen.

Het DGGF - Financieren lokaal mkb bereikt de 'missing middle' via:

  1. Intermediaire investeringsfondsen voor lokaal mkb
  2. Seed Capital & Business Development

1. Intermediaire investeringsfondsen voor lokaal mkb

Dit DGGF-onderdeel investeert in investeringsfondsen om daarmee de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb te verbeteren. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen.

Het DGGF vergroot haar impact door in intermediaire fondsen te investeren die de relevante kennis en netwerken hebben om het lokale mkb te bereiken. 

Quickscan - Investeringsfondsen lokaal mkb

Denkt u dat uw investeringsfonds in aanmerking komt voor dit DGGF-onderdeel?  Vul dan de Quickscan- Investeringsfondsen lokaal mkb in (Engels).

Fund of funds-model

Het DGGF werkt via een 'fund of funds'-model, dat uit 2 verschillende niveaus bestaat:

  1. Het DGGF investeert in  - vooral lokaal opererende, bestaande of nieuwe - fondsen en financiële intermediairs, en
  2. deze financiële intermediairs bieden op hun beurt een scala van op maat gemaakte financieringsproducten aan het mkb. Het DGGF investeert echter niet rechtstreeks in het mkb.

Meer informatie

2. Seed Capital & Business Development (SC&BD)

Het doel van het SC&BD-programma is om de impact van DGGF op het gebied van investeringen in lokaal mkb te versterken. Dit gebeurt op 4 manieren:

Early stage mkb-financieringsinitiatieven

Ondersteunen van 'early-stage' mkb-financieringsinitiatieven die van strategisch belang zijn voor het DGGF. Deze initiatieven zijn nog te jong, klein of riskant voor een investering om deel uit te maken van de DGGF-investeringsportefeuille.

Ondersteunen van DGGF-investeringen

DGGF biedt haar investeringsklanten de mogelijkheid om technische assistentie te krijgen om hun eigen capaciteiten en operaties te versterken. Ook verleent DGGF diensten ter ondersteuning van de bedrijfsontwikkeling van het lokale mkb of het lokale ecosysteem. Als het nodig is ondersteunt het fonds investeringsklanten in het overeenstemmen van hun belasting/ ESG/ resultaatmeetmethoden met DGGF-normen.

Incubatie ecosysteem programma

Ontwikkelen van het ecosysteem voor ondernemers door lokale initiatieven te ondersteunen. Deze initiatieven bieden op een duurzame manier, hoogwaardige en betaalbare diensten aan voor capaciteitsopbouw aan jonge en beginnende ondernemers.

Kennisontwikkeling en kennisdeling

Ontwikkelen en delen van praktijkgerichte kennis: door samen te werken met en te leren van (mede-) investeerders en andere partijen in het veld.

Meer informatie

Gender Lens strategie

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) zet zich in voor de verbetering van het financiële ecosysteem voor kleine en middelgrote ondernemingen die in ‘frontier’ markten actief zijn. Het vergroten van de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers is een strategische prioriteit. Hiervoor zetten wij een breed scala aan instrumenten in. Lees meer over de Gender Lens Strategie.

1DGGF jaarlijkse impact data t/m december 2021

2The Collaborative for Frontier Finance (2019). 'Closing the gaps - finance pathways for serving the missing middle'.