Financieren lokaal mkb

Het DGGF 'Financieren lokaal mkb' past een unieke ecosysteem benadering toe om lokale ondernemers te ondersteunen. DGGF richt zich op het hele ecosysteem van lokaal mkb door investeringen met technische assistentie en kennisdeling te combineren.

Ondernemerschap stimuleren in opkomende markten

In de afgelopen vijf jaar heeft DGGF 'Financieren lokaal mkb' een positieve impact geleverd in 60 landen. Er zijn onder andere 47.000 banen ondersteund en meer dan 6.500 mkb’ers gefinancierd, dankzij de bijdrage aan lokale financiële dienstverleners.

Wilt u weten hoe de unieke benadering van DGGF lokale impact creëert? Lees dan ons rapport Enabling entrepreneurship in frontier markets (pdf) - Engels.

Meer inspirerende verhalen van ondernemers vindt u op de pagina DGGF in de praktijk. Zij hebben dankzij een DGGF-bijdrage de kans gekregen om hun onderneming te laten groeien.

DGGF report - Enabling entrepreneurship in frontier markets

Het DGGF 'Financieren lokaal mkb' is een initiatief van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel is om de financieringsmogelijkheden voor het 'missing middle' mkb in DGGF-landen te vergroten.

De 'missing middle' is de groep mkb-bedrijven die het niveau van microfinanciering zijn ontstegen. Ze hebben alleen nog geen toegang tot reguliere financiële dienstverlening. Verbeterde toegang tot financiering zorgt ervoor dat het lokale mkb kan doorgroeien. Het draagt hiermee bij aan duurzame ontwikkeling in opkomende markten. Specifieke aandacht gaat uit naar investeringen die jonge of vrouwelijke ondernemers en ondernemers in fragiele landen ondersteunen.

Het DGGF - Financieren lokaal mkb bereikt de 'missing middle' via:

  1. Intermediaire investeringsfondsen voor lokaal mkb
  2. Seed Capital & Business Development

Wilt u meer weten over de impact van DGGF tot nu toe? Lees dan ons impact rapport Enabling entrepreneurship in frontier markets (pdf) - Engels.

1. Intermediaire investeringsfondsen voor lokaal mkb

Dit DGGF-onderdeel investeert in investeringsfondsen om daarmee de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb te verbeteren. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen.

Het DGGF vergroot haar impact door in intermediaire fondsen te investeren die de relevante kennis en netwerken hebben om het lokale mkb te bereiken. 

Quickscan - Investeringsfondsen lokaal mkb

Denkt u dat uw investeringsfonds in aanmerking komt voor dit DGGF-onderdeel?  Vul dan de Quickscan- Investeringsfondsen lokaal mkb in (Engels).

Fund of funds-model

Het DGGF werkt via een 'fund of funds'-model, dat uit 2 verschillende niveaus bestaat:

  1. Het DGGF investeert in  - vooral lokaal opererende, bestaande of nieuwe - fondsen en financiële intermediairs, en
  2. deze financiële intermediairs bieden op hun beurt een scala van op maat gemaakte financieringsproducten aan het mkb. Het DGGF investeert echter niet rechtstreeks in het mkb.

Meer informatie

2. Seed Capital & Business Development (SC&BD)

Het doel van het SC&BD-programma is om de impact van DGGF op het gebied van investeringen in lokaal mkb te versterken. Dit gebeurt op 4 manieren:

Early stage mkb-financieringsinitiatieven

Ondersteunen van 'early-stage' mkb-financieringsinitiatieven die van strategisch belang zijn voor het DGGF. Deze initiatieven zijn nog te jong, klein of riskant voor een investering om deel uit te maken van de DGGF-investeringsportefeuille.

Ondersteunen van DGGF-investeringen

DGGF biedt haar investeringsklanten de mogelijkheid om technische assistentie te krijgen om hun eigen capaciteiten en operaties te versterken. Ook verleent DGGF diensten ter ondersteuning van de bedrijfsontwikkeling van het lokale mkb of het lokale ecosysteem. Als het nodig is ondersteunt het fonds investeringsklanten in het overeenstemmen van hun belasting/ ESG/ resultaatmeetmethoden met DGGF-normen.

Incubatie ecosysteem programma

Ontwikkelen van het ecosysteem voor ondernemers door lokale initiatieven te ondersteunen. Deze initiatieven bieden op een duurzame manier, hoogwaardige en betaalbare diensten aan voor capaciteitsopbouw aan jonge en beginnende ondernemers.

Kennisontwikkeling en kennisdeling

Ontwikkelen en delen van praktijkgerichte kennis: door samen te werken met en te leren van (mede-) investeerders en andere partijen in het veld.

Meer informatie

Gender Lens strategie

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) zet zich in voor de verbetering van het financiële ecosysteem voor kleine en middelgrote ondernemingen die in ‘frontier’ markten actief zijn. Het vergroten van de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers is een strategische prioriteit. Hiervoor zetten wij een breed scala aan instrumenten in. Lees meer over de Gender Lens Strategie.