Financieren lokaal mkb

Het DGGF 'Financieren lokaal mkb' past een unieke ecosysteem benadering toe om lokale ondernemers te ondersteunen. DGGF richt zich op het hele ecosysteem van lokaal mkb door investeringen met technische assistentie en kennisdeling te combineren. Onderstaande video toont onze interventielogica en de ondersteuning die we aanbieden. 

Ondernemers die zaken doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, dragen daar vaak bij aan economische en maatschappelijke verbeteringen. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken stimuleert deze ontwikkelingen met het Dutch Good Growth Fund - Financiering Lokaal MKB - een fonds dat financiële, technische en zakelijke ondersteuning biedt aan lokale financiers en ondernemersondersteunende organisaties. Een van de hoofddoelen van DGGF is het verbeteren van de toegang tot financiering voor het lokale midden- en kleinbedrijf ofwel het mkb: de 'missing middle' of het 'ontbrekende midden'. Het ontbrekende midden verwijst naar ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid, te klein of te riskant zijn voor conventionele spelers op de financiële markt, of die de groei of het rendement op investeringen missen waar durfkapitalisten naar op zoek zijn. DGGF werkt via een 'fonds van fondsen'-model, dat bestaat uit twee verschillende niveaus in de investeringsketen: DGGF investeert in lokale - bestaande of nieuwe - fondsen, financiële intermediairs en ondernemersondersteunende organisaties. Deze intermediairs bieden op hun beurt een breed scala aan financieringsproducten op maat en technische en zakelijke ondersteuning aan mkb's.Door lokale intermediaire fondsen en innovatieve initiatieven te ondersteunen, is DGGF dus in staat om de toegang van het lokale mkb tot financiering te vergroten en het lokale financiële ecosysteem als geheel te verbeteren. Kijk voor meer informatie over DGGF op: dggf.nl

Inspirerende verhalen van ondernemers vindt u op de pagina DGGF in de praktijk. Zij hebben dankzij een DGGF-bijdrage de kans gekregen om hun onderneming te laten groeien.

Ondernemerschap stimuleren in opkomende markten

Sinds de oprichting in 2014 heeft het Dutch Good Growth Fund (DGGF) - Financieren lokaal mkb een blijvende bijdrage geleverd aan het verbeteren van de financiële ecosystemen van opkomende markten. Het mandaat van DGGF is om verandering in financiële toegang te brengen en een katalyserende investeerder zijn - door middel van het kapitaal dat we verstrekken en door onze rol als pionier, mentor, adviseur en kennisbouwer. 

In de afgelopen vijf jaar heeft DGGF 'Financieren lokaal mkb' een positieve impact geleverd in 53 landen. Er zijn onder andere 65.000 banen ondersteund en meer dan 11.300 mkb’ers gefinancierd, waarvan 9.000 mkb'ers via de steun aan lokale financiële dienstverleners1.

Wilt u weten hoe de unieke benadering van DGGF lokale impact creëert? Lees dan ons impact rapport Enabling entrepreneurship in frontier markets (pdf) - Engels.

SME in picture
Beeld: ©-

Het DGGF 'Financieren lokaal mkb' is een initiatief van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel is om de financieringsmogelijkheden voor het 'missing middle' mkb in DGGF-landen te vergroten.

De 'missing middle' verwijst naar ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid, te klein of te riskant zijn voor conventionele spelers op de financiële markt, of die niet de juiste groei doormaken die gevraagd wordt door traditionele durfkapitaalspelers2. Verbeterde toegang tot financiering zorgt ervoor dat het lokale mkb kan doorgroeien. Het draagt hiermee bij aan duurzame ontwikkeling in opkomende markten. Specifieke aandacht gaat uit naar investeringen die jonge of vrouwelijke ondernemers en ondernemers in fragiele landen ondersteunen.

Het DGGF - Financieren lokaal mkb bereikt de 'missing middle' via:

  1. Intermediaire investeringsfondsen voor lokaal mkb
  2. Seed Capital & Business Development