Phillipines school

Financieringsmogelijkheden

Doet u zaken in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? Of vertegenwoordigt u een investeringsfonds dat investeert in het lokale mkb in deze landen? Kunt u hulp gebruiken bij het rondkrijgen van de financiering? Ondernemers die zaken doen in opkomende market en ontwikkelingslanden, leveren vaak een grote bijdrage aan economische en sociale verbeteringen in deze landen. Het DGGF helpt u verder! Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden die DGGF aanbiedt.

Investeren Nederlandse ondernemers

Ondernemers die zaken doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, leveren vaak een grote bijdrage aan economische en sociale verbeteringen in deze landen. Helaas is het vaak lastig de financiering voor deze projecten rond te krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het belangrijk dat uw goede initiatieven doorgang vinden. Daarom helpt het DGGF Nederlandse ondernemers die zakendoen met ontwikkelingslanden met opkomende markten met dienstverlening op maat.

Wilt u investeren in een van de DGGF-landen, maar krijgt u de financiering met uw bank niet rond? Dan kunt u tot € 15 miljoen een aanvraag indienen. Het onderdeel Investeren vult private investeringen aan door garanties en directe (co-)financiering met terugbetaalverplichting, zoals leningen en participaties in projecten. Klik hier voor meer informatie en check door middel van de checklist of u aan de voorwaarden voldoet. De landenlijst is hier te vinden. 

Importeren Nederlandse ondernemers

Importeert u goederen uit een ontwikkelingsland of opkomende markt? Wilt u verder groeien, maar krijgt u de financiering niet rond met uw bank? Dit onderdeel ondersteunt import van Nederlandse ondernemers met garanties en leningen tot een maximum van € 15 miljoen.

U kunt een financiering krijgen voor de inkoop van de handelsgoederen van uw lokale leverancier. Onder specifieke voorwaarden kunt u ook een financiering krijgen om uw lokale leverancier in het DGGF-land direct te ondersteunen in haar groei. Klik hier voor meer informatie en check door middel van de checklist of u aan de voorwaarden voldoet. De landenlijst is hier te vinden. 

Exporteren Nederlandse ondernemers

Wilt u exporteren naar een of meer landen van het DGGF? Dan biedt dit onderdeel u exportkredietverzekering- en exportfinancieringsmogelijkheden. U kunt bij het DGGF een verzekering afsluiten voor een transactieomvang met een maximum schadevergoeding van € 30 miljoen. Hiermee dekt u het fabricatie- en betalingsrisico af bij de export van kapitaalgoederen.

Ook kunt u in aanmerking komen voor financiering. Deze financiering is op basis van een leverancierskrediet tot € 5 miljoen aan afnemers in een van de DGGF-landen. Wanneer uw (huis)bank niet wil financieren is dit misschien wel mogelijk via DGGF. Klik hier voor meer informatie en check door middel van de checklist of u aan de voorwaarden voldoet. Of neem contact met ons op via +31(0)20 553 2693 om er direct achter te komen of u in aanmerking komt. De landenlijst is hier te vinden.

Financieren lokaal mkb

Kleine lokale ondernemingen in ontwikkelingslanden krijgen hun financiering vaak maar lastig rond. Hierdoor kunnen ze moeilijk doorgroeien. Deze groep wordt ook wel de 'missing middle' genoemd. Het zijn mkb-bedrijven die het niveau van microfinanciering zijn ontstegen, maar nog geen toegang hebben tot reguliere financiële dienstverlening.

Door te investeren in investeringsfondsen vergroot het DGGF de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen. Hiermee vergroot het DGGF het bereik, aangezien intermediaire fondsen beter in staat zijn het lokale mkb te bedienen.

Dit DGGF-onderdeel is een 'fund of funds'. Het bouwt een portefeuille op van intermediaire fondsen die op hun beurt een motor zijn voor lokale economische groei. Zo krijgt het lokale mkb meer financieringsmogelijkheden, kan het doorgroeien en kan de financiële sector in lage- en middeninkomenslanden zich verder ontwikkelen. Specifieke aandacht gaat uit naar intermediaire fondsen die investeren in jonge of vrouwelijke ondernemers en in ondernemers in fragiele landen. Meer informatie?