Intermediaire investeringsfondsen

Het DGGF-onderdeel Intermediaire investeringsfondsen voor lokaal mkb investeert in investeringsfondsen om daarmee de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb te verbeteren. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen.

Het DGGF vergroot haar impact door in intermediaire fondsen te investeren die de relevante kennis en netwerken hebben om het lokale mkb te bereiken. 

Fund of funds-model

Het DGGF werkt via een 'fund of funds'-model, dat uit 2 verschillende niveaus bestaat:

  1. Het DGGF investeert in  - vooral lokaal opererende, bestaande of nieuwe - fondsen en financiële intermediairs, en
  2. Deze financiële intermediairs bieden op hun beurt een scala van op maat gemaakte financieringsproducten aan het mkb. Het DGGF investeert echter niet rechtstreeks in het mkb.

Voor meer informatie, bekijk de Factsheet – Dutch Good Growth Fund (pdf)

Quickscan - Investeringsfondsen lokaal mkb

Denkt u dat uw investeringsfonds in aanmerking komt voor dit DGGF-onderdeel?  Vul dan de Quickscan- Investeringsfondsen lokaal mkb in (Engels). Bekijk ook de Voorwaarden Investeringsfondsen lokaal mkb (pdf)

Meer informatie