Voorwaarden - Investeringsfondsen - lokaal mkb

Om in aanmerking te komen voor directe financiering vanuit het DGGF-onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb, moet u ten minste voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in onderstaand document.