Over DGGF Financieren lokaal mkb

Kleine lokale ondernemingen in ontwikkelingslanden krijgen hun financiering vaak maar lastig rond. Hierdoor kunnen ze moeilijk doorgroeien. Deze groep wordt ook wel de 'missing middle' genoemd. Het zijn mkb-bedrijven die het niveau van microfinanciering zijn ontstegen, maar nog geen toegang hebben tot reguliere financiële dienstverlening.

Door te investeren in investeringsfondsen vergroot het DGGF de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen. Hiermee vergroot het DGGF het bereik, aangezien intermediaire fondsen beter in staat zijn het lokale mkb te bedienen.

Dit DGGF-onderdeel is een 'fund of funds'. Het bouwt een portefeuille op van intermediaire fondsen die op hun beurt een motor zijn voor lokale economische groei. Zo krijgt het lokale mkb meer financieringsmogelijkheden, kan het doorgroeien en kan de financiële sector in lage- en middeninkomenslanden zich verder ontwikkelen. Specifieke aandacht gaat uit naar intermediaire fondsen die investeren in jonge of vrouwelijke ondernemers en in ondernemers in fragiele landen. 

Inclusieve groei strategie

Door ervoor te zorgen dat de economische groei eerlijk verdeeld is over de samenleving, draagt inclusieve groei bij aan de ambitie om kansen te creëren voor iedereen. De doelstelling van DGGF is altijd geweest om jonge en vrouwelijke ondernemers in kwetsbare staten te ondersteunen. Sinds 2020 is de focus van het DGGF op inclusieve groei beter gedefinieerd, toegespitst en geïntegreerd, door het concretiseren van de definitie aan de hand van vier dimensies, het vernieuwen van de Theory of Change en het integreren van de realisatie van inclusieve groei. Bovendien is er een nieuwe doelstelling toegevoegd en worden potentiele investeringen getoetst aan hun vermogen om te kunnen bijdragen aan inclusieve groei. Lees hier meer over het waarom, hoe en in welke mate DGGF bijdraagt aan inclusieve groei.

Inclusieve groei is een belangrijke strategische prioriteit voor DGGF - Financiering lokaal mkb. Dit wordt bereikt door samenwerking aan te gaan met lokale partijen die bereid zijn om gedoseerde risico's te nemen en inventieve diensten aan te bieden in de minst bediende gebieden, en zo aandacht te besteden aan ondernemers die vaak onopgemerkt blijven. Bekijk deze video als voorbeeld hiervan.

De vier inclusieve groei dimensies van DGGF – Financieren lokaal mkb

Inclusieve groei dimensies

Definitie

Inclusieve financiering

Betere toegang tot financiering voor jonge en vrouwelijke ondernemers, en ondernemers in kwetsbare staten

Inclusieve werkgelegenheid

Betere toegang tot volwaardige banen voor vrouwen en jongeren, laaggeschoolde werknemers en achtergestelde bevolkingsgroepen

Inclusieve producten en dienstverlening

Betere toegang tot producten en diensten afgestemd op de 'bottom of the pyramid' en achtergestelde bevolkingsgroepen

Inclusief bereik

Bevordering van bedrijfsactiviteiten en toegankelijkheid van producten in semi-stedelijke en plattelandsgebieden

Gender Lens Strategie

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) zet zich in voor de verbetering van het financiële ecosysteem voor kleine en middelgrote ondernemingen die in ‘frontier’ markten actief zijn. Het vergroten van de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers is een strategische prioriteit. Hiervoor zetten wij een breed scala aan instrumenten in. Lees meer over de Gender Lens Strategie.

DGGF Impact Newsletter

De DGGF Impact Newsletter informeert u over de verwachte prestaties van het totale portfolio, portfolio highlights en DGGF in actie. Deze editie richt zich op de belangrijkste doelgroepen van DGGF: fragiele staten, jongeren en vrouwelijke ondernemers.

Lees de Impact Newsletters hier