Kennisontwikkeling en kennisdeling

Het DGGF genereert een schat aan kennis, bevindingen, leerpunten en ‘best practices’. Het doel is om deze kennis te systematiseren om daarmee sector brede kennisontwikkeling te accelereren. Er zal praktijkgericht onderzoek worden uitgevoerd en er zullen evenementen worden georganiseerd, waar en wanneer dat mogelijk is in nauwe samenwerking met relevante partners.

Evenementen

Het DGGF organiseert een reeks lokale evenementen om belanghebbenden samen te brengen en een beter begrip te krijgen van de belangrijkste beperkingen waar de ‘missing middle’ zich mee geconfronteerd ziet, met name jonge en vrouwelijke ondernemers alsmede ondernemers in fragiele staten.

Lees meer over ons eerste evenement in Nairobi, mede-georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Nairobi, ANDE en EAVCA:

Lees meer over het #ClosingTheGap evenement, mede-georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Dakar. De eerste in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap evenement, mede-georganiseerd door APIP in Conakry. De tweede in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap evenement, georganiseerd in Cotonou. De derde in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap evenement, georganiseerd in Lomé. De vierde in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap event, georganiseerd in Bamako. De vijfde in een serie van studies over franstalig West-Afrika.

Lees meer over het #ClosingTheGap event, georganiseerd in Abidjan. De laatste in een serie van studies over franstalig West Afrika.

Voor de derde editie van #ClosingTheGap gaan we naar de Mekong regio. De eerste stakeholdersworkshop werd gehost in samenwerking met Emerging Market Consulting en Cambodian Woman Entrepreneurs Association in Phnom Penh. De uitkomsten van het event zijn vastgelegd in het onderstaande artikel.

Meer informatie over de #ClosingTheGap-evenementen die worden georganiseerd in Hanoi en Ho Chi Minh City - Vietnam is het tweede land dat werd bestudeerd als onderdeel van de serie van de Mekong-studie.

Lees meer over het #ClosingTheGap event, georganiseerd in Yangon. De derde in de #ClosingTheGap Mekong serie.

De laatste Mekong lokale stakeholder vond plaats in Laos. lees meer over de uitkomsten:

Op 1 oktober 2019 hebben Triple Jump en PwC – namens het Dutch Good Growth Fund (DGGF) Investeringsfondsen lokaal mkb – de conferentie 'Closing the SME Finance Gap: Empowering Young & Women Entrepreneurs in Frontier Markets' georganiseerd in het Compagnietheater in Amsterdam. In dit conferentierapport lees je hoe het financieringsaanbod voor het mkb opgeschaald kan worden. Ook vind je de inzichten per breakout-sessie. 

Impact rapport

‘Enabling entrepreneurship in frontier markets’

Het DGGF-rapport 'Enabling entrepreneurship in frontier markets' deelt de succesverhalen en lessen van 5 jaar DGGF-investeringen in opkomende markten (2014-2019). Inspirerende praktijkverhalen van lokale ondernemers laten zien hoe de bijdrage van DGGF hun onderneming heeft laten groeien. In deze 5 jaar heeft DGGF – Financieren lokaal mkb – een positieve impact geleverd in 60 landen. Onder andere door 33.316 banen te creëren en meer dan 4.500 mkb’ers te ondersteunen, dankzij de bijdrage aan lokale financiële dienstverleners.

Onderzoeken

Closing the Gaps: Finance Pathways for Serving the Missing Middles

Het rapport biedt 5 alternatieve routes voor het verstrekken van financiering aan kleine en groeiende bedrijven (SGB’s). Deze routes voldoen aan de uiteenlopende behoeften van elk segment van SGB’s en investeerders. Hoewel bekend is dat SGB's cruciale factoren zijn voor inclusieve groei in opkomende markten, bestaat er nog steeds een breed scala aan onvervulde financieringsbehoeften.

'Closing the Gaps: Finance Pathways for Serving the Missing Middles' biedt inzichten in nieuwe benaderingen die de traditionele financieringsmodellen innoveren. Daarnaast biedt het een kijk op de acties die stakeholders in deze ecosystemen kunnen ondernemen om deze benaderingen te ondersteunen. Het rapport is tot stand gekomen in opdracht van DGGF samen met het Omidyar Network, Argidius Foundation en Small Foundation.

DGGF-onderzoek naar financiële behoefte van vrouwelijke ondernemers opkomende markten

Wel 70% van mkb-bedrijven met vrouwelijke eigenaren in de formele sector van opkomende economieën wordt niet of onvoldoende bediend door financiële dienstverleners – een financieringskloof van ongeveer 285 miljard USD. Deze studie – een initiatief van DGGF – financing local SMEs, is opgezet om te identificeren waar en hoe het op dit moment vrouwelijke ondernemers bereikt en om een beter begrip te krijgen van wat kapitaalverstrekkers kunnen doen om de financiële behoefte van vrouwelijke ondernemers in opkomende markten beter te bedienen. De intentie is om hiermee DGGF en de sector te helpen om stappen te zetten met oplossingen met betrekking tot de financieringskloof voor vrouwelijke ondernemers.

Studie over Enterprise Segmentation

Kleine en groeiende bedrijven (in het Engels afgekort als SGBs) hebben een aanzienlijke positieve impact in opkomende economieën, maar ondervinden moeilijkheden in het aantrekken van kapitaal om hun volledige potentieel te bereiken. Om deze 'missing middle' SGB financieringsvraag te kunnen adresseren, moet deze grote en diverse markt beter begrepen worden. Daarnaast is het van belang schaalbare financieringsoplossingen te identificeren om te kunnen voldoen aan de diverse financieringsbehoeften van verschillende soorten SGBs.

DGGF heeft in samenwerking met de Collaborative for Frontier Finance, Omidyar Network en Dalberg Advisors een segmentatie raamwerk ontwikkeld om investeerders, tussenpersonen en ondernemers te helpen beter door het complexe landschap van SGB investeringen in ontwikkelende en opkomende markten te navigeren. Door de SGB markt te verdelen in meerdere 'missing middles', probeert de studie effectiever een diagnose te stellen van de financieringsbehoefte en vragen die bij verschillende soorten ondernemingen leven. Vervolgens kunnen de financieringsoplossingen die het meest nodig zijn om allerlei soorten ondernemingen te laten groeien beter opgeschaald worden om zodoende bij te dragen aan inclusieve economische groei.         

Studie over mezzanine-financiering

In de zoektocht naar nieuwe modellen om risicokapitaal te verstrekken, levert mezzanine-financiering, een uniek product dat elementen van traditionele Private Equity en schuldfinanciering combineert, een aanvullende optie in het mkb-financiering ecosysteem voor de ’missing middle’.

Omdat mezzanine-financiering een relatief jong en vrij complex segment in de wereld van impact investeren betreft, geeft deze studie meer inzicht in de specificaties (en complicaties) en diversiteit ervan. Dit is cruciaal om zowel fondsbeheerders als investeerders te prikkelen innovatief te denken zodat producten kunnen worden verbeterd en modellen kunnen worden opgeschaald. Deze studie ‘Nieuwe invalshoeken van de financiering van small cap mkb'ers in opkomende markten: het argument voor mezzaninefinanciering is de eerste in haar soort, en vormt een eerste stap om ‘small cap’ mezzanine mkb-financiering uit te bouwen tot een zelfstandige beleggingscategorie.

Onderzoekreeks #ClosingTheGap

Het DGGF lanceert een reeks onderzoeken, genaamd #ClosingTheGap, die tot doel hebben het ecosysteem van ondernemers in landen die onder het DGGF- mandaat vallen te analyseren. Meer informatie over het Keniaanse ondernemingslandschap en de specifieke uitdagingen en behoeften van de verschillende segmenten van de Keniaanse MKB-sector, de ‘missing middle’ in het bijzonder, vindt u in de pilotstudie:

Indien u slechts beperkte tijd beschikbaar heeft, voorziet dit korte artikel in een update over de belangrijkste uitdagingen voor de ‘missing middle’ in Kenia:

Ontdek het ondernemersklimaat in Guinee, voor een beter begrip van de uitdagingen maar ook de mogelijkheden die te wachten staan voor de 'missing middle' ondernemers in Guinee. Dit is het eerste rapport van een regionale studie in Franstalig West-Afrika: 

Voor een beter begrip van het ondernemersklimaat in Togo, zie het tweede rapport van een regionale studie in Franstalig West-Afrika:

In welke omgeving opereren lokale ondernemers in Mali? Maak kennis met de realiteit van zaken doen voor MKB in Mali door het lezen van het derde rapport van een regionale studie in Franstalig West-Afrika:

Hoe ziet het MKB landschap eruit in Benin? Wat zijn de uitdagingen van de verschillende type lokale ondernemingen en tot welke financiële en niet financiële diensten hebben zij toegang? Krijg een beter begrip voor het ondernemerssysteem in Benin en lees het vierde rapport over de regionale studie in Franstalig West-Afrika:

Duik in het hoogstaande onderzoek naar het ondernemers-ecosysteem in Senegal door het lezen van het vijfde rapport over de regionale studie in Franstalig West-Afrika:

Ivoorkust is het onderwerp van het zesde en laatste landenrapport als onderdeel van de regionale studie in Franstalig West-Afrika:

Duik in het regionale rapport #ClosingTheGap om een regionaal overzicht te krijgen van het MKB landschap en de specifieke uitdagingen en benodigdheden waar de ‘missing middle’’  in Franstalig West-Afrika mee te maken krijgt.

Enquête onder bedrijven

Het DGGF werkt samen met de Wereldbank om een enquête onder bedrijven uit te voeren. Dat wil zeggen een onderzoek op ondernemingsniveau onder een representatieve steekproef in de private sector van een bepaalde economie. Een levendige en productieve private sector is van vitaal belang voor groei en het scheppen van banen. Om maximale bijdrage van private bedrijven aan de algehele economische groei zeker te stellen is een zorgvuldige analyse nodig van private bedrijven – hun structuur, prestaties en het ondernemersklimaat waarin zij zich begeven, de problemen die zij ondervinden bij het zakendoen, de mate van innovative activiteiten die zij verrichten etc. De mogelijkheid om een grondige analyse van de private sector uit te voeren wordt vaak ernstig belemmerd door een gebrek aan kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en vergelijkbare data. De Wereldbank Group Enterprise Analysis Unit (DECEA) heeft het voortouw genomen bij het verzamelen van land-overschrijdende en over tijd vergelijkbare data over bedrijven in de formele sector.

Aanbestedingsmogelijkheden

Voor verschillende studies en evenementen onder het SC&BD Knowledge component maken wij gebruik van een aanbestedingsprocedure. Onderstaand kunt u de huidige aanbestedingen en bijhorende documenten inzien en downloaden.