Ondersteunen van DGGF-investeringen

De investeringsfondsen waarin het DGGF investeert kunnen een aanvraag doen voor extra ondersteuning vanuit het SC&BD-programma. SC&BD biedt de volgende diensten aan DGGF investeringsklanten:

Technische assistentie (TA):

De Technisch Assistentie is ontworpen om op maat gemaakte ondersteuning te bieden aan de (potentiële) investeringen van DGGF om hun capaciteit te vergroten en hun activiteiten te versterken. Voorbeelden van TA zijn het trainen van leningsverstrekkers op het gebied van analyses van mkb kredietrisico's, het ondersteunen van fondsmanagers bij hun gender lens strategie, of het ontwikkelen van mkb financieringsproducten.

Business Development Services (BDS):

Business Development Services verwijst naar de niet-financiële diensten voor (potentiele) portfolio-mkb's van DGGF klanten en/of ter ondersteuning van het bredere mkb-ecosysteem waarin een investeringsfonds actief is. De voornaamste ontvangers van deze type ondersteuning zijn de mkb's en het lokale ondernemers ecosysteem. Het SC&BD-programma biedt intermediaire fondsen ondersteuning, zodat diensten voor TA kunnen worden geleverd aan lokale ondernemers. Andere voorbeelden zijn het lanceren van een angel netwerk, het openen van lokale mkb support centres en meer. 

Tax/ESG/resultaatmeting

Indien nodig kunnen DGGF investeringsklanten worden ondersteund in het overeenstemmen van hun Tax/ESG/resultaatmeting activiteiten met de DGGF normen.

Wie kan zich aanmelden?

Om in aanmerking te komen voor TA en BDS ondersteuning zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. DGGF investeringsklant - De financiële instelling of het fonds is een DGGF investeringsklant, er is sprake van een (toezegging van) een investeringsrelatie.
  2. Hindernis - De project ondersteuning is nodig om een hindernis te overkomen of om de diensten aan de mkb markt te vergroten ot te verbeteren.
  3. Betrokkenheid - De DGGF investeringsklant is volledig betrokken bij het project en het management verzekert significante betrokkenheid en voldoende strategische en operationele middelen om positieve resultaten te faciliteren.

Voorwaarden voor ondersteuning

De SC&BD faciliteit kan ondersteuning bieden in de vorm van subsidies, converteerbare subsidies en concessionele leningen. Het geselecteerde instrument, de hoogte van ondersteuning en de bijdrage van de klant of andere donoren is bepaald op een case-by-case basis om betrokkenheid en afstemming tussen alle partijen te verzekeren.

Projectkosten moeten eenmalig zijn (d.w.z. geen exploitatiekosten) en zijn beperkt tot externe kosten (d.w.z. alleen kosten gemaakt door externe partijen).

Aanmelding en selectieproces

DGGF investeringsklanten worden aangemoedigd om contact te zoeken met het SC&BD team om hun TA/BDS ideeën en hun project nader te bespreken. Klanten kunnen vervolgens gevraagd worden om een projectvoorstel te ontwikkelen en in te dienen.

TA/BDS-aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan een onafhankelijke SC&BD commissie.

Klanten kunnen op elk moment een aanmelding in gang zetten zolang ze DGGF investeringsklanten zijn of zullen worden. Klanten kunnen voor meerdere projecten ondersteuning aanvragen. Dit kan opeenvolgend of tegelijkertijd.

Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om hun pitch en voorstel te delen.