Ecosysteem development

Ondernemers – met name jonge (in DGGF-context jonger dan 35) en nieuwe ondernemers – ondervinden veel uitdagingen bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Deze uitdagingen gaan vaak verder dan alleen de moeilijkheden bij het verkrijgen van adequate financiering. Het aantal vragen en keuzemogelijkheden die ondernemers bij het runnen van hun bedrijf dagelijks tegenkomen, kan overweldigend zijn. Toegang tot kennis en betrouwbare bronnen, netwerken en begeleiding in het besluitmakingsproces is daarom cruciaal om te kunnen navigeren in het onbekende ondernemerstraject.

Mogelijkheden om te starten en te ontwikkelen

Het probleem is dat deze elementen vaak buiten bereik zijn voor jonge en nieuwe ondernemers. Sommige ecosystemen voor ondernemers zijn nog in ontwikkeling, wat resulteert in een beperkt aanbod van professionele en betaalbare capaciteitsversterking voor lokale ondernemers. Vaak hebben zij ook weinig verbinding met andere ecosystemen, iets wat lokale ondernemers waardevolle connecties met potentiële klanten, business partners en investeerders oplevert. Dit belemmert de mogelijkheden om duurzame bedrijven te starten en te ontwikkelen in het land van herkomst van deze ondernemers.

Tot 0,5 miljoen Euro voor incubatie en acceleratie initiatieven

Om de kansen voor jonge en nieuwe ondernemers in migratiegevoelige gebieden te vergroten en de capaciteit van de ecosystemen te verbeteren, zoekt de Seed Capital and Business Development (SC&BD) faciliteit naar mogelijkheden om lokale initiatieven voor capaciteitsversterking te steunen en hun kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren. De efficiëntie van dienstverlening is sterk afhankelijk van de capaciteit van lokale initiatieven. Die moeten schaalbare en duurzame modellen aansporen om de groei en investeringsgereedheid van jonge en nieuwe ondernemers te stimuleren.

... die potentie voor schaalbaarheid en duurzaamheid demonstreren

De SC&BD faciliteit ondersteunt de initiatieven die zich richten op één of meerdere van de volgende fundamentele uitdagingen die jonge en nieuwe ondernemers ondervinden:

  • Weinig begrip van de klantvraag en markten
  • Beperkte capaciteit om een duidelijke en unieke waardepropositie te bepalen voor het identificeren van de vraag
  • Beperkte financiële basiskennis en capaciteit in financiële administratie (o.a. boekhouding en cashflow management)
  • Weinig bewustzijn en begrip van financieringsproducten voor bedrijfsgroei
  • Weinig managementervaring en capaciteit in het opstellen en uitvoeren van een afgestemd business model en business plan
  • Beperkt netwerk in hun ecosysteem

Toepassing & selectieproces

Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om hun pitch en voorstel te delen.

Huidige klanten