Seed Capital & Business Development

Het doel van het Seed Capital & Business Development (SC&BD) programma is om de impact van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) op het gebied van investeringen in lokaal mkb te versterken. Het budget van EUR 40 miljoen zal de impact van de beleggingsdiensten op 4 manieren vergroten:

Early stage mkb financieringsinitiatieven

Ondersteuning van “early-stage” mkb-financieringsinitiatieven die van strategisch belang zijn voor het DGGF, maar te jong, klein of riskant zijn voor een investering om deel uit te maken van de DGGF-investeringsportefeuille.

Kennisontwikkeling en kennisdeling

Ontwikkelen en delen van praktijkgerichte kennis: door te werken met en te leren van investeerders, mede-investeerders en andere veldbouwers.

Ondersteunen van DGGF-investeringsfondsen

DGGF biedt haar investeringsklanten technische assistentie om hun eigen capaciteiten en operaties te versterken en diensten ter ondersteuning van de bedrijfsontwikkeling van het lokale mkb of het lokale ecosysteem. Indien nodig worden investeringsklanten ondersteund in het overeenstemmen van hun belasting/ ESG / resultaatmeetmethoden met DGGF-normen.

Incubatie Ecosysteem support programma

Ontwikkeling van ondernemende ecosystemen door ondersteuning van lokale initiatieven die op een duurzame manier hoogwaardige en betaalbare diensten voor capaciteitsopbouw bieden aan jonge en beginnende ondernemers.

Overzicht lopende transacties SC&BD

Klik hier als u meer wilt weten over de lopende transacties binnen het SC&BD programma van DGGF Investeringsfondsen lokaal mkb.

Meer informatie

Informatie voor dienstverlenende instanties en partners

Voor het verlenen van bovenstaande diensten kan het DGGF lokale en internationale dienstverlenende instanties contracteren. Wilt u opgenomen worden in onze database van potentiële aanbieders? Dan kunt u contact met ons opnemen. Stuur uw bedrijfsinformatie, met vermelding van uw specifieke expertise en in welk type dienstverlening uw interesse heeft, naar dggf@nl.pwc.com. Zet in het onderwerp van de e-mail: 'dienstverlenende instantie'.