Investeringsfondsen lokaal mkb

Kleine ondernemingen in ontwikkelingslanden krijgen hun financiering vaak maar lastig rond. Hierdoor kunnen ze moeilijk doorgroeien. Deze groep wordt ook wel de 'missing middle' genoemd. Het zijn mkb-bedrijven die het niveau van microfinanciering zijn ontstegen, maar nog geen toegang hebben tot reguliere financiële dienstverlening.

Voldoet u aan de voorwaarden? En denkt u dat uw project in aanmerking komt voor dit DGGF-onderdeel?  Vul dan de Quickscan- Investeringsfondsen lokaal mkb in.

Investeringsfondsen als intermediair voor lokaal mkb

Het DGGF-onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb wil de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb vergroten door te investeren in investeringsfondsen. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen. Hiermee vergroot het DGGF het bereik, aangezien intermediaire fondsen beter in staat zijn het lokale mkb te bedienen.

Het DGGF werkt via een 'fund of funds'-model, dat uit twee verschillende niveaus bestaat: 1. het DGGF belegt in (voornamelijk lokaal opererende, bestaande of nieuwe) fondsen en financiële intermediairs, en 2. deze financiële intermediairs bieden op hun beurt een scala van op maat gemaakte financieringsproducten aan het mkb. Het DGGF kan ook investeren in fondsen die bijdragen aan een verbeterd ecosysteem voor het mkb. Het DGGF belegt echter niet rechtstreeks in het mkb.Specifieke aandacht gaat uit naar intermediaire fondsen die investeren in jonge of vrouwelijke ondernemers en in ondernemers in fragiele staten.

Over een periode van 4 tot 5 jaar zal het DGGF een gediversifieerde beleggingsportefeuille opbouwen, waarin het fonds geleidelijk tot zijn volledige omvang van 327,5 miljoen EUR zal groeien

Overzicht lopende transacties

Klik hier als u meer wilt weten over de lopende transacties binnen het DGGF-onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb.

Meer weten?