Investeringsfondsen lokaal mkb

Het DGGF onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb is een 'fund of funds' investeringsinitiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om financiering voor de ‘missing middle’ - ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid maar die geen toegang hebben tot de conventionele kapitaalmarkt - te verbeteren.

Het DGGF stelt zichzelf ten doel landen te bereiken die tot nu toe onvoldoende bediend worden. Daarnaast probeert het DGGF innovatieve financiële producten te bevorderen en te investeren in specifieke doelgroepen (jonge ondernemers, vrouwelijke ondernemers en ondernemers in fragiele staten die worden geconfronteerd met hoge barrières bij het aantrekken van kapitaal). Door dit te doen draagt het DGGF tevens bij aan de bevordering van kennisoverdracht en de vergroting van werkgelegenheid en productiecapaciteit. Het vormt dus een stimulans voor de lokale economische groei.

Investeringsfondsen lokaal mkb

Het DGGF onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb investeert in gevestigde fondsen om daarmee de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb vergroten. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen. Hiermee vergroot het DGGF het bereik, aangezien intermediaire fondsen beter in staat zijn het lokale mkb te bedienen.

Dit onderdeel van het DGGF is een 'fund of funds'. Het bouwt een portefeuille op van intermediaire fondsen die op hun beurt een motor zijn voor lokale economische groei. Zo krijgt het lokale mkb meer financieringsmogelijkheden, kan het doorgroeien en kan de financiële sector in lage- en middeninkomenslanden zich verder ontwikkelen. Specifieke aandacht gaat uit naar intermediaire fondsen die investeren in jonge of vrouwelijke ondernemers en in ondernemers in fragiele staten. Meer weten over de mogelijkheden voor investeringsfondsen?

DGGF Jordanië: Intermediaire financiering voor lokaal mkb

Sanadcom, de eerste en enige volledig op het mkb gerichte kredietverstrekker in Jordanië, kan dankzij de lening van DGGF ongeveer 156 mkb’ers financieren. Veel van die bedrijven zijn eigendom van jonge ondernemende vrouwen. Ook verstrekt Sanadcom leningen aan migranten die een kans verdienen een onderneming te starten in Jordanië. In deze video laten we zien wat de rol is van DGGF in Jordanie en welke resultaten er zijn behaald.

DGGF Jordanië: Intermediaire financiering voor lokaal mkb

Seed Capital & Business Development

DGGF faciliteit Seed Capital & Business Development (SC&BD) richt zich op mkb financieringsinitiatieven die van strategische interesse zijn voor DGGF, maar te jong, klein of riskant zijn om onderdeel te zijn van het DGGF investeringsportfolio. Fondsen kunnen in dit programma startkapitaal ontvangen. Daarnaast biedt het programma Technische Assistentie en Business Development Services aan zowel het mkb als intermediaire fondsen aan. Het doel van SC&BD is om de impact van het DGGF op het gebied van investeringen in lokaal mkb te versterken. Meer weten over het SC&BD programma?