Investeringsfondsen lokaal mkb

De wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus brengt een enorme verstoring teweeg in de opkomende markten en ontwikkelende landen op ieder continent.

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) werkt momenteel nauw samen met de investeringsfondsen en financiële instellingen binnen het huidige portfolio. We bieden hen waar mogelijk ondersteuning in deze uitdagende economische periode en beoordelen de lange termijn impact op het gehele portfolio.

De aanmeldingsprocedure voor DGGF 'Investeringsfondsen lokaal mkb' blijft tijdens deze periode gewoon open. Houdt u er alstublieft wel rekening mee dat de huidige economische onzekerheid kan leiden tot enige vertraging in het besluitvormingsproces rondom inkomende aanvragen. Ons investeringsteam beoordeelt de aanvragen zoals altijd zorgvuldig.

We blijven de financiële ecosystemen voor 'missing middle' mkb in DGGF-landen stimuleren, met onze investeringen en ondersteuning aan onze klanten.

Heeft u vragen over de huidige situatie? Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)88 792 94 57 of emailadres: dggf@nl.pwc.com.  

Het DGGF stelt zichzelf ten doel landen te bereiken die tot nu toe onvoldoende bediend worden. Daarnaast probeert het DGGF innovatieve financiële producten te bevorderen en te investeren in specifieke doelgroepen (jonge ondernemers, vrouwelijke ondernemers en ondernemers in fragiele staten die worden geconfronteerd met hoge barrières bij het aantrekken van kapitaal). Door dit te doen draagt het DGGF tevens bij aan de bevordering van kennisoverdracht en de vergroting van werkgelegenheid en productiecapaciteit. Het vormt dus een stimulans voor de lokale economische groei.

Investeringsfondsen lokaal mkb

Het DGGF onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb investeert in gevestigde fondsen om daarmee de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb vergroten. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen. Hiermee vergroot het DGGF het bereik, aangezien intermediaire fondsen beter in staat zijn het lokale mkb te bedienen. DGGF heeft als doel om de financiering voor de 'missing middle' - ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid, maar die geen toegang hebben tot de conventionele kapitaalmarkt - te verbeteren.

Dit onderdeel van het DGGF is een 'fund of funds'. Het bouwt een portefeuille op van intermediaire fondsen die op hun beurt een motor zijn voor lokale economische groei. Zo krijgt het lokale mkb meer financieringsmogelijkheden, kan het doorgroeien en kan de financiële sector in lage- en middeninkomenslanden zich verder ontwikkelen. Specifieke aandacht gaat uit naar intermediaire fondsen die investeren in jonge of vrouwelijke ondernemers en in ondernemers in fragiele staten. Meer weten over de mogelijkheden voor investeringsfondsen?

Seed Capital & Business Development

DGGF faciliteit Seed Capital & Business Development (SC&BD) richt zich op mkb financieringsinitiatieven die van strategische interesse zijn voor DGGF, maar te jong, klein of riskant zijn om onderdeel te zijn van het DGGF investeringsportfolio. Fondsen kunnen in dit programma startkapitaal ontvangen. Daarnaast biedt het programma Technische Assistentie en Business Development Services aan zowel het mkb als intermediaire fondsen aan. Het doel van SC&BD is om de impact van het DGGF op het gebied van investeringen in lokaal mkb te versterken. Meer weten over het SC&BD programma?

Ondernemerschap stimuleren in opkomende markten

DGGF richt zich op het hele ecosysteem van lokaal mkb door investeringen met technische assistentie en kennisdeling te combineren. De afgelopen 5 jaar heeft DGGF – 'Financing Local SMEs' – een positieve impact geleverd in 60 landen door onder andere 33.316 banen te creëren en meer dan 4.500 mkb’ers te ondersteunen dankzij de bijdrage aan lokale financiële dienstverleners.

Wil je meer weten over hoe de unieke benadering van DGGF lokale impact creëert?

In ons impact rapport 'Enabling entrepreneurship in frontier markets' lees je diverse inspirerende praktijkverhalen van ondernemers. Zij hebben dankzij de bijdrage van DGGF de kans gekregen om hun onderneming te laten groeien.

DGGF report - Enabling entrepreneurship in frontier markets