Hoe ‘angel investing’ de financieringskloof helpt dichten voor startups in Afrika

Investeringen door ‘angel investors’ in Afrikaanse startups zijn de laatste tijd snel gegroeid. Samen met de ontwikkeling van startup-ecosystemen, heeft dit het aantal investeringsmogelijkheden sterk vergroot. De eerste tekenen van succes, zoals de opkomst van verschillende Afrikaanse fintech-unicorns, hebben de belangstelling van ‘angel investors’ wereldwijd verder aangewakkerd. Hun toegenomen interesse in investeringen op het Afrikaanse continent wordt zowel bevorderd als versneld door nieuwe benaderingen van ‘angel investing’.

Deze aanpak combineert elementen van traditionele ‘angel investing’, crowdfunding en durfkapitaal, waardoor het voor angel investors kostenefficiënter en gemakkelijker wordt om in snel groeiende Afrikaanse ondernemingen te investeren. Aangezien dergelijke bedrijven de sleutel vormen tot het stimuleren van (jeugd)werkgelegenheid, innovatie en concurrentievermogen in Afrikaanse economieën, verkent dit paper nieuwe benaderingen van ‘angel investing’ en wijst het op de voortdurende behoefte aan innovatie om financiering toegankelijker te maken voor snelgroeiende Afrikaanse bedrijven.

People talking in an office on angel investing in Africa

Toegang tot start- en groeikapitaal

Alle kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) in ontwikkelingslanden die zich in ‘the missing middle’ bevinden, worden geconfronteerd met problemen bij het toegang verkrijgen tot financiering. Echter hebben vooral early stage ondernemingen met deze grote hindernis te maken. Gebrek aan financiering belemmert hun oprichting en groei, vooral in Afrika, waar traditionele kapitaalbronnen zoals bankleningen of overheids- en onderzoekssubsidies moeilijk toegankelijk zijn. Aangezien snelgroeiende ondernemingen innovatie stimuleren, de productiviteit verbeteren en banen creëren, is toegang tot start- en groeikapitaal van cruciaal belang.

Business angels

‘Business angels’, die vaak via een netwerk of fonds investeren, bieden kapitaal met een hoge risicobereidheid in combinatie met zakelijke expertise en netwerken. ‘Angel investors’ zijn vaak de eerste externe investeerders en nemen meestal nog vóór risicokapitaalfondsen deel. Aangezien de financiering en het mentorschap van ‘angels’ onontbeerlijk zijn voor oprichters, is het versterken van de rol van ‘angel investors’ in Afrika essentieel om startende ondernemingen te helpen de pioneer gap te overbruggen.

Nieuwe investeringsmodellen

In nieuwe investeringsmodellen worden elementen van ‘angel investing’, crowdfunding en durfkapitaal gecombineerd. Het due diligence proces versnelt en er wordt meer vertrouwd op data. Het wijdverspreide gebruik van SAFE notes is een onderscheidend kenmerk van dit opkomende landschap.

Meer over ‘angel investing’ in Afrika

DGGF biedt al Technische Ondersteuning (TA) en  Incubatie ecosysteem support aan ‘angel investors’ in  Afrika en Azië. Wilt u meer weten over ‘angel investing’ in Afrika? Klik dan hier voor ons paper over een nieuw tijdperk voor ‘angel investing’ in Afrika. Via deze link kunt u meer lezen over hoe DGGF kennis deelt en ontwikkelt.