DGGF’s portfolio evalueert impact en uitkomsten van incubatie programma voor vrouwen

Sociale onderneming SHE Investments is onderdeel van DGGF’s portfolio en heeft in samenwerking met ‘For-Purpose Evaluations’ een ​​evaluatie uitgevoerd om de uitkomsten en impact van het SHE Incubator Programma voor vrouwelijke ondernemers te beoordelen. Effectieve evaluatie en impactmeting is een belangrijk onderdeel van (sociale) impactinvestering omdat het bijdraagt ​​aan meer impact en substantiële verandering.

De evaluatie heeft laten zien dat het zes maanden durende training- en mentorprogramma voor vrouwen met ‘early stage’ en micro-ondernemingen niet alleen een positieve invloed heeft op de bedrijfsomvang en schaal, maar ook het zelfvertrouwen en de zelfverzekerdheid van de vrouwen versterkt.

DGGF Investee partners to evaluate the outcomes and the impact of their programme
Beeld: ©SHE Investments

Gendergelijkheid in de MKB sector

SHE (Support Her Enterprise) Investments is een sociale onderneming gevestigd in Phnom Penh, Cambodja en biedt op maat gemaakte bedrijfsontwikkelingsprogramma's aan voor vrouwelijke ondernemers. SHE heeft als doel om meer vrouwen grotere, duurzame en impactvolle bedrijven te laten leiden. SHE biedt niet alleen zakelijke training, mentorschap, financiering en netwerkmogelijkheden voor vrouwen, maar werkt ook samen met lokale en internationale organisaties, bedrijven en overheden om een ​​sterk en ondersteunend ecosysteem voor vrouwelijk ondernemerschap op te bouwen. De SC&BD-faciliteit van DGGF ondersteunt SHE via het Incubatie Ecosysteem Support Programma, zodat SHE haar ‘incubation- en ‘acceleration’ diensten uit kan breiden naar vier landelijke Cambodjaanse provincies.

Economische, milieu en sociale impact

Uit de evaluatie van het SHE incubatieprogramma bleek dat bij 67% van de ondervraagde vrouwelijke deelnemers het programma een hoge of zeer hoge impact had op hun bedrijfsomvang en schaal. Bovendien zijn tijdens de pandemie 272 lokale banen, en daarmee goede arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid, behouden gebleven. 44% van de vrouwelijke ondernemers gaf aan ook veranderingen door te voeren om de impact van hun onderneming op het milieu te verminderen naar aanleiding van trainingen die ze bij SHE volgden. Een deelnemer verklaarde:

"Naast het verdienen van een inkomen moeten we ook aan de samenleving en het milieu denken, voordat ik bij SHE ging studeren, heb ik nooit echt nagedacht over milieu-impact." 

De belangrijkste sociale impact voor de vrouwelijke ondernemers is de toename van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid, zowel als ondernemer en als vrouw. Aan het einde van het programma gaf 92% van de vrouwelijke ondernemers aan op meer gelijke voet beslissingen over huishoudelijke financiën te nemen met hun gezin en echtgenoot.

Voor SHE Investments is de evaluatie en impactmeting van het SHE Incubation Programme een ​​belangrijk onderdeel van het monitoring-, evaluatie- en leerproces. De belangrijkste aanbevelingen die uit de evaluatie volgen helpen SHE om werkzaamheden en doelen goed op elkaar af te stemmen om zo de volgende generatie vrouwelijke ondernemers te blijven opleiden. DGGF hecht veel waarde aan monitoring en impactevaluatie als onderdeel van een benadering die de brede en lokale impact van de activiteiten van de fondsen beoordeelt.

Het vergroten van de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers is een strategische prioriteit voor DGGF Financiering Lokaal MKB als onderdeel van onze Gender Lens Strategie.