Contact

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor Nederlandse ondernemers voeren Invest International en Atradius Dutch State Business de regeling uit. Voor het lokale mkb doet een consortium van PwC en Triple Jump dit.

Vragen

Over een DGGF-onderdeel

Heeft u vragen over een van de DGGF-onderdelen? Neem dan contact op met de betreffende uitvoerder. Samen met de uitvoerder kunt u kijken wat DGGF voor u kan betekenen en wat er van u verwacht wordt. Financiering vanuit DGGF is maatwerk.

 • Investeren Nederlandse ondernemers
  Invest International (uitgevoerd door het MKB-F team van RVO)
  T 088-0428600 (maandag t/m vrijdag, 8:30 - 17:00 uur)
  T +31(0)88-0428600 (vanuit het buitenland)
  mkbfinanciering@rvo.nl

 • Exporteren Nederlandse ondernemers
  Atradius Dutch State Business
  T +31 (0)20 553 31 89
  E info.dsb@atradius.com

 • Investeringsfondsen lokaal mkb
  PwC en Triple Jump
  T +31 (0)88 792 94 57
  E dggf@pwc.com

Suggesties of klachten

Suggesties of onderbouwde klachten zijn voor onze organisatie zeer waardevol. Ze geven ons inzicht in mogelijke verbetertrajecten van onze dienstverlening. Wij vinden een zorgvuldige behandeling van suggesties en klachten daarom zeer belangrijk.

Over de DDGF-dienstverlening

Heeft u een klacht of een suggesties over de DGGF-dienstverlening? Dan kunt u deze indienen via het digitale klachtenformulier.

Klachtenformulieren

Kies over welk DGGF-onderdeel u een klacht of suggestie wilt indienen:

Klachtenprocedures

Elke uitvoerder heeft een eigen klachtenprocedure die een zorgvuldige behandeling van de klacht borgt. Wij streven ernaar uw klacht snel en adequaat te behandelen en daarover helder met u te communiceren.

Bekijk de klachtenprocedures:

Projectgerelateerde klachten

De uitvoerders van DGGF streven naar positieve resultaten op het gebied van duurzame inclusieve ontwikkeling met financieringsinstrumenten voor handel en investeringen. We realiseren ons dat deze ontwikkeling zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben voor lokale gemeenschappen en de ecologische ruimte waarin zij leven.

We doen er alles aan om te zorgen dat het instrument niet leidt tot onaanvaardbare milieu- en sociale gevolgen. Dit doen we door waar relevant een milieu- en sociale beoordeling uit te voeren van het project. Ervaart u een ontwikkeling desondanks toch als nadelig? Dan kunt u hiervan melding maken bij het Nationaal Contact Punt (NCP).

Het NCP helpt bij het vinden van een oplossing waardoor escalatie en reputatieschade kan worden voorkomen. Het NCP staat de betrokken partijen bij om gezamenlijk te komen tot een oplossing van het geschil, bijvoorbeeld door bemiddeling van het NCP zelf of via een derde partij. U kunt een projectgerelateerde klacht indienen bij het NCP-secretariaat.