Phillipines village

Over DGGF

Investeringen vanuit de private sector kunnen een hefboom zijn voor de werkgelegenheid, productiecapaciteit en kennisoverdracht in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Dit was de reden om het Dutch Good Growth Fund in 2014 te starten.

Nederlandse ondernemers

DGGF helpt Nederlandse ondernemers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten met op maat gesneden dienstverlening. Investeringen vanuit de private sector kunnen een hefboom zijn voor de werkgelegenheid, productiecapaciteit en kennisoverdracht in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De financiering van zaken en investeringen in deze landen kunnen voor banken vaak te risicovol zijn, waardoor ze niet snel bereid zijn om te financieren.

Veel ondernemers in Nederland willen investeren in, of exporteren naar opkomende markten en ontwikkelingslanden. Dit zijn vaak goede initiatieven van hoge kwaliteit die grote voordelen kunnen realiseren voor het lokaal ondernemingsklimaat.

Er zijn 3 typen Nederlandse ondernemers die in aanmerking komen voor DGGF ondersteuning. Daarvoor maken wij een onderscheid tussen investeren, importeren en exporteren.

Investeren
Wilt u investeren in een van de DGGF-landen, maar krijgt u de financiering met uw bank niet rond? Het DGGF biedt steun in de vorm van leningen, garanties en (indirect) participaties.

Importeren

Importeert u goederen uit een ontwikkelingsland of opkomende markt? Wilt u verder groeien, maar krijgt u de financiering niet rond met uw bank? Het onderdeel Importeren ondersteunt import van Nederlandse ondernemers met garanties en leningen.

Exporteren
Wilt u exporteren naar een of meer van de DGGF-landen? DGGF biedt een exportkredietverzekering voor kapitaalgoederen en financiering (lening of garantie) voor export van consumptiegoederen. Denk hierbij aan duurzame goederen (gebruiksgoederen), niet-duurzame goederen (verbruiksgoederen) en diensten.

Investeringsfondsen lokaal mkb

Vertegenwoordigt u een investeringsfonds dat zich inzet om de toegang tot financiering voor lokale mkb-ondernemers te vergroten? Het DGGF nodigt u uit om innovatieve initiatieven met ons te delen.

Niet alleen Nederlandse ondernemers hebben moeite hun financiering in ontwikkelingslanden rond te krijgen. Ook ondernemers in de betreffende landen kennen vergelijkbare problemen. Lokale ondernemers die het niveau van microkredieten zijn ontstegen hebben vaak geen, of onvoldoende toegang tot reguliere financiële dienstverlening. Het DGGF wil de financieringsmogelijkheden voor deze groep vergroten. Een directe investering in het lokaal mkb is door de grote fysieke afstand weliswaar niet realistisch, maar door te investeren in intermediaire fondsen, die op hun beurt investeren in ondernemers in de 70 DGGF-landen, kan DGGF een belangrijke bijdrage leveren aan de toegang tot financiering voor lokaal mkb.