Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - duurzame mobiliteit - Kenia

Voorgenomen DGGF start-up financiering in de vorm van een lening aan een Nederlands bedrijf dat samen met de lokale dochter in Kenia bestaande activiteiten op het gebied van duurzame mobiliteit gaat uitbreiden. De verwachte impact is lokale werkgelegenheid van circa 250 directe en 700 indirecte banen, en kennisuitwisseling door het trainen van personeel en partners.