Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Kenia

Transactie voor de levering van turnkey zonne-energiesystemen door een Nederlandse exporteur voor bedrijfsvoering in Kenia. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.