Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - droogfaciliteit - Kenia

Een Nederlands bedrijf gaat samen met een lokale partner de bestaande droogfaciliteit uitbreiden. De investering is in een machines en operationele kosten. De voorgenomen DGGF Starter financiering aan het Nederlands bedrijf is in de vorm van een lening met een looptijd van minder dan 6 jaar.

De verwachte impact is lokale werkgelegenheid van ca. 75 fte en kennisuitwisseling door het trainen van het personeel. Het project zal direct bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s): 1 (No poverty), 2 (no hunger) en 8 (Decent Work).