Demonstratie-effecten van DGGF: een analyse

Door te investeren in het ontbrekende midden neemt DGGF - Financiering lokaal mkb (DGGF2) een groter risico dan traditionele financieringsinstellingen (DFI's) en investeerders in opkomende markten. Hiermee kan het aantonen dat investeren in het ontbrekende midden zowel financieel rendement als een positieve impact kan genereren. Als een van de eerste investeerders nam DGGF2 daarom expliciet ‘demonstratie-effecten’ op als onderdeel van zijn strategie en investeringsproces. Het is daarmee een voorbeeld voor andere organisaties in dit domein.

Early stage finance

Wat is dat eigenlijk, een demonstratie effect?

Een demonstratie-effect kan worden gezien als bijkomende investeringen die door de activiteiten van DGGF2 worden gegenereerd en die anders niet zouden hebben plaatsgevonden. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen financiële en niet-financiële demonstratie-effecten. Financiële demonstratie-effecten treden op wanneer investeerders zich realiseren dat naar risico gewogen rendementen beter zijn dan aanvankelijk gedacht. Niet-financiële demonstratie-effecten, die kunnen worden teweeggebracht door de bedrijfsondersteunende activiteiten van DGGF2, hebben betrekking op het gedrag van andere investeerders door middel van nieuwe werkwijzen, zoals verbeterde ESG-activiteiten of het hanteren van een genderperspectief.

De demonstratie-effecten van DGGF2 zijn te zien op verschillende manieren

Voor fondsen blijkt DGGF2 effectief te zijn in het ondersteunen bij hun juridische opzet en strategie. Dit draagt rechtstreeks bij aan het verminderen van risico’s voor andere marktspelers. Ook de aanwezigheid van DGGF2 zendt een sterk positief signaal uit naar andere potentiële investeerders. Met betrekking tot mkb-bedrijven is er bewijs dat DGGF2 een betere toegang tot financiering door traditionele venture capital fondsen genereert in Egypte, India en Colombia. Ook zijn door DGGF2 gesteunde fondsen in Egypte en India actieve bijdragers aan het ondernemersecosysteem. De investeringen van DGGF2 dragen bij aan voortzetting van deze activiteiten.

Meer weten over de demonstratie-effecten van DGGF2?

Om een beter beeld te krijgen bij de demonstratie-effecten van DGGF2, heeft Ecorys hier een onderzoek naar uitgevoerd. In dit rapport (Engels) worden de bevindingen van deze studie samengevat en worden lessen getrokken voor DGGF2 en andere marktspelers, samen met een reeks aanbevelingen. Op deze manier draagt DGGF2 bij aan verdere kennisontwikkeling op het gebied van demonstratie-effecten.