ACTB Sierra Leone: 5 lessen van een groeiende mkb-kredietverstrekker

Sierra Leone, een van de armste landen ter wereld, staat voor veel uitdagingen, onder andere voor wat betreft de toegankelijkheid van financiële dienstverlening. Momenteel heeft 80 procent van de 7 miljoen inwoners van Sierra Leone geen toegang tot formele financiële diensten. ACTB, sinds 2018 onderdeel van het portfolio van het Dutch Good Growth Fund - Financieren lokaal mkb (DGGF), richt zich op deze achtergestelde personen en bedrijven.

ACTB's groeiend portfolio

Ondanks de Ebola-epidemie van 2014-2015, de COVID-19 pandemie van 2019-2022 en een sterk devaluerende munteenheid in de afgelopen jaren, heeft ACTB haar klantenportfolio gestaag doen groeien sinds de oprichting. Bovendien richt ACTB zich daarbij steeds meer op door vrouwen geleide bedrijven en rurale gebieden, als onderdeel van haar streven naar financiële inclusie voor gezinnen en gemeenschappen met een laag inkomen.

Man en twee vrouwen overleggen op kantoor
Beeld: ©ACTB

ACTB richt zich steeds meer op door vrouwen geleide bedrijven en rurale gebieden, als onderdeel van haar streven naar financiële inclusie voor gezinnen en gemeenschappen met een laag inkomen.

Voorbeeld voor microfinancieringsinstellingen

ACTB is dus een boeiend en inspirerend voorbeeld van een succesvol en schaalbaar financieringsmodel voor personen in armoede. Hiervan kunnen andere, vooral jonge microfinancieringsinstellingen (MFI's), leren. Daarom heeft DGGF opdracht gegeven voor een casestudie waarin vijf belangrijke lessen worden getrokken die door MFI's in andere landen of regio's kunnen worden toegepast. De kern van deze vijf lessen is de op vertrouwen gebaseerde relatie die ACTB heeft opgebouwd met haar klanten, investeerders en toezichthouders.

De casestudie is hier te vinden.

Webinar over de casestudie

Bovendien organiseren we op donderdag 9 maart 2023 om 16:00 (CET) een webinar waarin de casestudie nader wordt besproken. Klik hier om de webinar bij te wonen.