Casestudie ACTB Sierra Leone

ACTB Sierra Leone is een boeiend en inspirerend voorbeeld van een succesvol en schaalbaar financieringsmodel voor personen in armoede. Hieruit kunnen andere, vooral jonge, microfinancieringsinstellingen (MFI's), lering trekken. Daarom heeft het Dutch Good Growth Fund opdracht gegeven voor een casestudie waarin vijf belangrijke lessen worden getrokken die door MFI's in andere landen of regio's kunnen worden toegepast.