Flexknit en Qimpexx creëren impact op Madagaskar met DGGF

Madagaskar is een van de Afrikaanse landen die het hardst getroffen is door klimaatverandering. Investment Manager Miriam Valstar van Invest International, uitvoerder van DGGF voor het onderdeel Investeren Nederlandse ondernemers: “Onlangs bezocht ik de bedrijven Flexknit en Qimpexx op het eiland en was echt onder de indruk van hun activiteiten en SDG-doelen. Deze DGGF-klanten nemen serieuze maatregelen om ontbossing in het land tegen te gaan en een aanzienlijk aantal fatsoenlijke banen te creëren.”

Een blik op twee mooie DGGF-voorbeelden die echte impact maken en de SDG's behalen.

Qimpexx: kinineproductie en netwerk van kleine boeren

Qimpexx, dochteronderneming van het Nederlandse bedrijf Arnold Suhr, een handelaar in grondstoffen, produceert kinine die de bittere smaak aan dranken geeft. Het wordt gewonnen uit de bast van de Chinchona-boom.

Samen met de Nederlandse huisbank van het Hilversumse bedrijf financiert DGGF de extractie-installaties, wat 46 banen oplevert. De grondstof, de kinaschors, komt uit Congo, maar de groep investeert lokaal in een netwerk van kleine boeren om grote aantallen kinabomen aan te planten met kleine boeren, momenteel zijn dat er 600.

Onderdeel is het stimuleren van intercropping onder de outgrowers, de landbouwmethode waarbij meer dan één gewas tegelijkertijd en op hetzelfde stuk land wordt geplant of geteeld. Het zorgt voor het optimaal benutten van beschikbare gronden, het diversifiëren van inkomsten en betere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden.

Vrouwen planten chinchona bomen op Madagaskar
Beeld: ©Qimpexx
Vrouwelijke werknemers van Qimpexx planten jonge kinabomen.

Kinabomen planten met lokale boeren

In de bufferzone van een tropisch nationaal park plant het bedrijf samen met de boeren honderden hectaren bomen. Dit verlicht de druk op het tropisch woud omdat alternatieve economische activiteiten illegale bosactiviteiten voorkomen. Bovendien houden de bomen CO2 vast.

Daarnaast krijgen gemeenschappen training in brandpreventie en het maken van natuurlijke brandgangen. Sinds 2018 hebben 130 boeren meegedaan aan kleine, interactieve groepssessies om te leren hoe ze kinabomen kunnen planten en kweken. En, te leren hoe ze brand voorkomen en het land beschermen.

Kasper Bouwman, algemeen directeur van Arnold Suhr legt uit: “Iets waar we enorm trots op zijn. Het idee om een ​​eigen kinineplantage en fabriek te beginnen ontstond twaalf jaar geleden. Niet alleen door de toenemende vragen over duurzaamheid van onze klanten, maar ook intern voelden we de behoefte om de ontwikkeling van onze producten beter te sturen. Als handelsbedrijf hadden we beperkte mogelijkheden om dit te bereiken, dus besloten we de mogelijkheden te onderzoeken om zelf producent te worden.”

Plantation site of Qimpexx factory on Madagascar
Beeld: ©Qimpexx
Het land rondom de fabriek van Qimpexx.

Flexknit: eerlijk werk en inkomen en nul CO2-uitstoot

Madagaskar heeft een vrij grote textielindustrie, waar Flexknit Holding deel van uitmaakt. Het textielbedrijf geeft via dochteronderneming Accord Knits aan ruim 3.300 mensen werk op het eiland. De fabriek is BSCI-gecertificeerd. Er wordt gewerkt volgens strikte ethische normen. Ondanks een aan Covid-gerelateerde wereldwijde crisis in de mode-industrie doet het bedrijf het financieel goed. Met hulp van DGGF zijn een moderne verffabriek, afvalwaterzuiveringsinstallatie, een brikettenfabriek en grasplantage gebouwd.

Het bedrijf gaat een stap verder dan zijn core business als het gaat om (thermisch) energieverbruik - nodig voor het stomen, wassen en strijken van gebreide kleding. Om hun impact op het milieu te verminderen (SDG13) besloot het brandhout te vervangen door briketten gemaakt van een soort olifantsgras. Flexknit produceert en gebruikt deze biobriketten voor energieopwekking, wat leidt tot netto nul CO2-uitstoot. Om sectorbrede impact te maken, schaalt Flexknit de productie van biobriketten op voor andere textielbedrijven. In de toekomst volgt de consumentenmarkt.

Vrouwen in textielfabriek van Flexknit op Madagaskar.
Flexknit geeft via dochteronderneming Accord Knits aan ruim 3300 mensen werk op het eiland waaronder veel vrouwen.

Flexknit en Qimpexx zijn twee prachtige voorbeelden van bedrijven die risico durven nemen en belangrijke veranderingen aanjagen.

Lokale banen op Madagaskar

Ontbossing is een enorm probleem in Madagaskar, alle heuvels zijn kaal. Daarom heeft Flexknit een plantage van 110 hectare aangelegd, die momenteel werk biedt aan vijf medewerkers en 500 fte dagloners tijdens de plant- en oogsttijd.

Bij de brikettenfabriek (Global Green Energy) hebben al 24 medewerkers een baan gevonden. Deze laatste verkoopt de briketten ook aan andere textielbedrijven en industrieën om ​sectorbrede impact te hebben. De lokale gemeenschappen profiteren van werkgelegenheid, beter onderwijs en door de inkomsten uit de grondverkoop hebben de boeren landbouwgrondstoffen gekocht en zijn ze eigen velden gaan ontwikkelen.

Mannen bij een oven aan het werk bij fabriek Flexknit op Madagaskar
Mannen aan het werk bij de brikettenfabriek van Flexknit.

“Het zijn dit soort bedrijven die risico durven nemen en belangrijke veranderingen aanjagen. Invest International financiert via DGGF dit soort Nederlandse buitenlandse investeringen, in welk land dan ook, als commerciële financiers niet kunnen faciliteren”, besluit Miriam Valstar.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze projecten of ben je benieuwd wat DGGF voor jouw bedrijf kan betekenen?

Neem contact op met het onderdeel Investeren Nederlandse ondernemers!