DGGF, Financieren lokaal MKB – onze Gender Lens strategie nader toegelicht

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) zet zich in voor de verbetering van het financiële ecosysteem voor kleine en middelgrote ondernemingen die in ‘frontier’ markten actief zijn. Het vergroten van de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers is een strategische prioriteit. In dit artikel leggen we uit wat onze gender lens strategie inhoudt en hoe we hier in de praktijk mee werken.

Naast investeringen in lokale investeringsfondsen en financiële instellingen zet DGGF een breed scala aan instrumenten in, zoals investeringen in lokale investeringsfondsen en financiële instellingen, seed capital, technische assistentie (TA) voor en na de investering, ecosysteemondersteuning en kennisontwikkeling. Door deze inclusieve en bewust systemische aanpak is het DGGF gelukt om het ‘where’ en ‘how’ te identificeren in de manier om vrouwelijke ondernemers die een MKB bezitten en besturen, te bereiken. DGGF heeft een praktisch inzicht verworven in de manier waarop lokale kapitaalverstrekkers het best kunnen worden ondersteund. Hiermee kan het DGGF beter de financiële behoeften van vrouwelijke ondernemers tegemoetkomen. 

Vrouwelijke ondernemers zijn over de hele wereld sterk ondervertegenwoordigd in de mkb sector. Onderzoek wijst uit dat een grotere participatie van vrouwelijke ondernemers en vrouwen in de beroepsbevolking gunstig zou zijn voor duurzame groei van economieën wereldwijd*. Vrouwen worden echter vaak over het hoofd gezien of gediscrimineerd door systemische vooroordelen in het ecosysteem van ondernemers wat hen beperkt in het laten groeien van hun bedrijf. De redenen waarom fondsbeheerders en financiële instellingen vrouwelijke ondernemers niet financieren kunnen te maken hebben met een gebrek aan toegang tot de juiste netwerken, investeringsprocessen berust op vooroordelen en er veelal op ingericht om enkel mannelijke ondernemers te bereiken en een gebrek aan financiële producten die aansluiten bij vrouwelijke ondernemers. Vrouwelijke ondernemers zouden daarentegen gebaat zijn bij een betere toegang tot onderwijsnetwerken en mogelijkheden om een trackrecord op het gebied van investeringen op te bouwen.

©Icodi
Ivory Coast

De aanpak van DGGF

DGGF, Financieren lokaal mkb, heeft de ambitie om 25% vrouwelijke ondernemers** te bereiken middels financiering via lokale investeringsfondsen en financiële instellingen. DGGF heeft een op maat gemaakt productaanbod ontwikkeld met als doel de meest urgente obstakels in de financieringsketen aan te pakken. Door deze obstakels aan te pakken worden de grootste barrières verwijderd die vrouwen ervan weerhouden geschikte financiering te krijgen om hun bedrijf te laten groeien. Samen met onze belangrijkste partners wil DGGF meer financiering verschaffen en bewustzijn creëren met als doel het ecosysteem voor vrouwelijke ondernemers, vrouwelijke werknemers en vrouwen in de waardeketen te verbeteren.

Verwijzingen

* = UN Secretary General’s High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment, Leave No One Behind: A Call to Action for Gender Equality and Women’s Economic Empowerment. Hier beschikbaar.
 

** = Vrouwelijke ondernemers worden gedefinieerd zoals de IFC definitie: ≥ 51% eigenaarschap door vrouwen; OR ≥ 20% vrouwelijke leden;,en (i) heeft ≥ 1 vrouw als CEO/COO/President/Vice President; en (ii) ≥ 30% van de ‘board of directors’ bestaat uit vrouwen, wanneer er zo’n soort bestuur bestaat.

Wil je meer weten over de strategische prioriteiten van DGGF en praktische voorbeelden van hoe we onze genderlensstrategie hebben geïmplementeerd? Klik dan hier.