Sectorbreed leren: onze nieuwste pagina over het financieren van lokale ondernemers

DGGF genereert kennis, leerpunten en best practices door te investeren in lokale ondernemers in opkomende markten. Daarnaast maakt DGGF praktijkgerichte studies mogelijk en organiseert het kennisdelingsevenementen in nauwe samenwerking met lokale partners. We delen en systematiseren de verzamelde kennis op onze nieuwste pagina om te delen met de hele sector.

©DGGF

In de afgelopen 6 jaar, hebben we kennis opgebouwd over de financiering van de ‘missing middle’ in ‘frontier’ over de hele wereld. Onze nieuwste kennisontwikkeling en kennisdeling pagina kijkt naar 3 verschillende kenniscategorieën: begrip van lokale ondernemers, het financieren van de ‘missing middle’ en het opschalen van het aanbod van mkb-financiering.

Behoeften van lokale ondernemers begrijpen

Om in de financiële behoeften van het ontbrekende midden te voorzien is het belangrijk om de behoeften van lokale ondernemers te begrijpen. We hebben onze #ClosingtheGap-serie gelanceerd om de kenmerken en behoeften van lokale ondernemers te onderzoeken in meer dan 10 landen. In deze serie testen we de heersende opvatting over het huidige financiële dienstenaanbod en de impact van deze diensten op het hele ecosysteem. We besteden speciale aandacht aan zowel vrouwen en jonge ondernemers als ondernemers in fragiele staten.

Financieren van de ‘missing middle’

Ook heeft DGGF onderzoeken mogelijk gemaakt naar manieren om de ‘missing middle’ te financieren. De studie over mezzaninefinanciering onderstreept zelfs de noodzaak voor het lanceren van een masterclass persoonlijke coaching voor professionele investeerders. Andere studies over het financieren van de ‘missing middle’ kijken naar zowel de schaal- en levensvatbaarheid van ‘early-stage’ financiering als een analyse van gender lens-investeren. Als onderdeel van een bredere analyse van gender lens-investeren hebben deze studies twee doelen: 1) Vaststellen waar en hoe deze vorm van financiering momenteel vrouwelijke ondernemers bereikt 2) Inzicht krijgen in hoe de financiële behoeften van vrouwenbedrijven in opkomende markten beter kunnen worden gediend.

Opschalen van mkb-financiering

Het begrijpen en financieren van de ‘missing middle’ is net zo belangrijk als het opschalen van het aanbod van mkb-financiering. Na de publicatie van het DGGF-impactrapport organiseerde DGGF in oktober 2019 de conferentie 'Closing the SME Finance Gap: Empowering Young & Women Entrepreneurs in Frontier Markets'. Het evenement bood een platform voor meer dan 200 experts uit 40 landen om over financieringsstrategieën te praten. Hierbij werd ingezoomd op de werkende strategieën voor het verbeteren van toegang voor het ‘missing middle’ in ‘frontier' markten. Centraal stond het ontwikkelen van nieuwe partnerschappen en samenwerkingsverbanden om de ecosystemen voor de financiering van lokaal mkb te stimuleren. Ons impactrapport 'Enabling entrepreneurship in frontier markets' deelt de succesverhalen en lessen van 5 jaar DGGF-investeringen (2014-2019).