Investeringsfondsen lokaal mkb - Voorgenomen transactie - Baobab Burkina Faso

Baobab Burkina Faso (BBF) is een van de grootste deposito-MFI’s die sinds 2016 in Burkina Faso actief is. BBF verstrekt kredieten (microleningen en MKB), spaargelden en andere producten/diensten aan mensen met een laag inkomen en ondernemers in vooral stedelijke gebieden. De strategie van BBF sluit goed aan bij het DGGF-mandaat, aangezien zij een aanzienlijke groeiende MKB-portefeuille hebben, bestaande uit zes verschillende MKB-producten gericht op ontbrekende midden klanten.