Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energie systemen - Zimbabwe 1257185

DGGF transactie betreft de levering van zogenaamde energy kits door een Nederlandse exporteur aan een distributeur in Zimbabwe. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.