Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energie systemen - Nigeria

DGGF transactie voor de levering van energy kits door een Nederlandse exporteur aan een distributeur in Nigeria. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.