Investeringsfondsen lokaal mkb- transactie - Omnivore III - India

Omnivore III investeert in bedrijven die werken aan klimaatmitigatie en veerkracht in landbouw en voedselsystemen. Dit kan bijdragen aan inclusieve banen voor jongeren en de levering van basisproducten en diensten aan kleine boeren. DGGF verstrekt Omnivore een lening van 5 miljoen dollar.