Investeren NL ondernemers - transactie - plantenveredeling - Ghana

Transactie voor een lening van DGGF aan Iribov om de huidige activiteiten in Ghana uit te breiden door een nieuw laboratorium en kassen te bouwen. Het bedrijf levert diensten (weefselkweek en kwekerij) aan plantveredelings- en plantproductiebedrijven vanuit Nederland en andere landen, waaronder Ghana.