Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - landbouwapparatuur - Zambia

De transactie betreft levering van landbouwapparatuur door een Nederlandse exporteur aan een private debiteur in Zambia. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.