Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - landbouwapparatuur - Oeganda

De voorgenomen transactie betreft de levering van een aardappelsorteermachine aan een private debiteur in Oeganda. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.