Investeren NL ondernemers - transactie - uitbreiding productiefaciliteiten - Cambodja

Met een lening van DGGF wordt Pactics Group Holding BV in staat gesteld om haar productiefaciliteiten in Cambodja uit te breiden, waardoor verdere strategische groei mogelijk wordt. De investering zal bijdragen aan het creëren van extra werkgelegenheid voor maximaal 400 mensen lokaal, waarvan 80% vrouwelijke werknemers zullen zijn.