Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie – hybride energiesysteem - Nigeria

De voorgenomen DGGF transactie betreft de levering van een hybride energiesysteem in Nigeria door een Nederlandse exporteur. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig. Het betreft hier de bevoorschotting van wissels en verstrekking van werkkapitaal.