Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonnepark - Mali

Voorgenomen investering in een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen van zonneparken, dat voornemens is een zonnepark te realiseren in Mali (Bamako). De DGGF investering zal de onderneming ondersteunen om dit project te realiseren. De investering zal bijdragen aan de creatie van circa 60 nieuwe banen in Mali en daarnaast bijdragen in het terugbrengen van het gebruik van fossiele brandstof en het reduceren van CO2 uitstoot aldaar.