Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - amaryllis bloembollen - Peru

Voorgenomen transactie voor de financiering van een Nederlandse onderneming die een productiefaciliteit voor de teelt van amaryllis bloembollen succesvol heeft opgericht en deze nu wenst uit te breiden vanwege de toenemende vraag. Om het bedrijf verder uit te bouwen zijn investeringen nodig. DGGF is voornemens deze investering te ondersteunen met financiering.