Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - Bakkerijlijn - Mongolië

Voorgenomen DGGF transactie voor de levering van een bakkerij-lijn aan een private debiteur in Mongolië. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig. Het betreft hier de bevoorschotting van wissels.