Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - specerijenproductie - Tanzania

Voorgenomen transactie voor een DGGF starterfinanciering voor een Nederlands bedrijf dat samen met de lokale dochter haar specerijenverwerkingsfaciliteit in Tanzania gaat uitbreiden. De investering is in operationele uitgaven en kapitaalgoederen. De verwachte impact is additionele lokale, directe werkgelegenheid van circa 40 fte en lokale, indirecte werkgelegenheid van circa 3000 banen.