Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Financial Inclusion Resilience Fund (FIRF)

FIRF is een specifieke post-Covid-19-oplossing die achtergestelde schulden verstrekt aan financiële intermediairs die kleine en middelgrote ondernemingen en kredietnemers met een laag inkomen in opkomende markten bedienen.

Het fonds wil als katalysator fungeren om de solvabiliteitspositie van deze financiële intermediairs te verbeteren, zodat zij hun leningactiviteit aan kleine en middelgrote ondernemingen en kredietnemers met een laag inkomen kunnen voortzetten en uitbreiden.