Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - landbouwmachines - Algerije

Transactie voor de levering van landbouwmachines door een Nederlandse exporteur aan een private debiteur in Algerije. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.