Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Nigeria

Voorgenomen transactie door een Nederlandse exporteur voor levering van zonne-energiesystemen aan een private debiteur in Nigeria. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.