Exporteren NL ondernemers - transactie - Energy Kits - Niger

Transactie voor de levering van 1.400 Energy Kits (zonn-energiesystemen) door Rural Spark aan Mayaki Trading in Niamey, Niger inclusief bijbehorende trainingen. De transactie draagt bij aan de directe en indirecte werkgelegenheid, de verwachting is dat ongeveer 48 extra fte wordt gecreëerd.