Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Mozambique

Transactie voor de levering van zogenaamde energy kits door een Nederlandse exporteur aan een distributeur in Mozambique. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.