Exporteren NL ondernemers - transactie - tuinbouwcomplex sierteelt - Ethiopië

Transactie voor een investering door Selecta Holland B.V. Het bedrijf uit Maasdam gaat via dochter Selecta Ethiopia PLC. stekken telen van vooral Pelargonium (geraniums) op een stuk land met een tuinbouwbestemming. De locatie van de grond ligt ten westen van Gojam Zone, bij Kunzila Stad/ Ethiopië, bij het Tanameer. De productie van siergewasstekken gebeurt in kassen, voorzien van een hydrocultuursysteem.

De investering zorgt voor werkgelegenheid; als de boerderij na drie jaar volledig opereert, levert dit een directe werkgelegenheid op voor in totaal 800 fte vanuit de omgeving waarvan 500 voor vrouwen.