Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energie systemen - Zimbabwe

Transactie voor de levering van turnkey zonne-energiesystemen door een Nederlandse exporteur voor bedrijfsvoering in Zimbabwe. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.