Investeringsfondsen lokaal mkb - transactie - JSC Credo Bank (hernieuwing) - Georgië

Credo is marktleider in particuliere kredietverlening aan de landbouwsector van Georgië. Agrarische mkb-ondernemers zijn hier over het algemeen beperkt in het verkrijgen en (volledig) borgen van leningen. Gezien de uitdagende geopolitieke situatie in de regio is het kunnen bieden van een extra kapitaalbuffer nu van zeer toegevoegde waarde. Daarom verstrekt DGGF Credo een extra lening van 3 miljoen euro.