Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - brandbeveiliging - Irak

Transactie voor de levering van brandbeveiliging voor grote opslagtanks in Irak. Hiervoor heeft de Nederlandse exporteur een exportkredietverzekering nodig.