Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - ontziltingsinstallatie - Djibouti

Transactie voor de levering van een ontziltingsinstallatie door een Nederlandse exporteur aan een private debiteur in Djibouti om gebotteld drinkwater te produceren. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.