Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - landbouwmachines - Zimbabwe

Transactie voor de levering van landbouwapparatuur van een Nederlandse exporteur. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.