Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - landbouwapparatuur - Zimbabwe

Transactie voor de levering van landbouwapparatuur door een Nederlandse exporteur aan Zimbabwe. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.